یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1399
Export Journal XML Articles RSS جلد 32 - شماره 1 (10-1399 - شماره پیاپی : 2345) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 31 - شماره 4 (8-1399 - شماره پیاپی : 2345) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 31 - شماره 3 (7-1399 - شماره پیاپی : 2345) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 31 - شماره 2 (4-1399 - شماره پیاپی : 2345) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 31 - شماره 1 (1-1399 - شماره پیاپی : 2345) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 30 - شماره 4 (9-1398 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 30 - شماره 3 (6-1398 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 30 - شماره 2 (3-1398 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 30 - شماره 1 (12-1397 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 29 - شماره 4 (9-1397 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 29 - شماره 3 (6-1397 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 29 - شماره 2 (3-1397 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 29 - شماره 1 (12-1396 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 28 - شماره 4 (Ijiepm 8-1396 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 28 - شماره 3 (6-1396 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 28 - شماره 2 (3-1396 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 28 - شماره 1 (12-1395 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 27 - شماره 4 (9-1395 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 27 - شماره 3 (6-1395 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 27 - شماره 2 (3-1395 - شماره پیاپی : 2345) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 27 - شماره 1 (12-1394 - شماره پیاپی : 2345) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 26 - شماره 4 (8-1394 - شماره پیاپی : 2345) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 26 - شماره 3 (6-1394 - شماره پیاپی : 2345) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 26 - شماره 2 (4-1394 - شماره پیاپی : 2345) - 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 26 - شماره 1 (12-1393 - شماره پیاپی : 2345) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 25 - شماره 4 (7-1393 - شماره پیاپی : 2345) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 25 - شماره 3 (4-1393 - شماره پیاپی : 2345) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 25 - شماره 2 (2-1393 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 25 - شماره 1 (11-1392 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 4 (9-1392 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 3 (6-1392 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 2 (3-1392 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 1 (11-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 4 (8-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 3 (6-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 2 (3-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 1 (12-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 4 (9-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 3 (6-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 2 (3-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 1 (12-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 4 (9-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 3 (6-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 2 (2-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 1 (3-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 4 (نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد 1-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 6 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 3 (6-1388 - شماره پیاپی : 2008) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 1 و 1-2 (2-1388 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 7 (5-1387) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 6 (5-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 5 (4-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 4 (9-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 3 (4-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 2 (4-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 4 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 1 (12-1386 - شماره پیاپی : 1681) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 6 (4-1386) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 4 (9-1386 - شماره پیاپی : 1681) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 3 (8-1386 - شماره پیاپی : 1681) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 2 (1-1386 - شماره پیاپی : 1681) - 3 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 1 (10-1385 - شماره پیاپی : 1681) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 4 (8-1385 - شماره پیاپی : 1681) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 3 (6-1385 - شماره پیاپی : 1681) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Designed & Developed by : Yektaweb